Al 25 jaar thuis in publieke sector.

DiaVentie werkt door het hele land voor een breed spectrum aan klanten binnen de publieke sector. In de afgelopen jaren hielpen we o.a. bij het realiseren van de volgende veranderopgaven:

  • Het vergroten van het innovatievermogen in de asbest-sector i.o.v. het ministerie van SZW en het RIVM.
  • Het verminderen van agressie tegen hulpverleners i.o.v. het ministerie van J&V.
  • De transformatie van het sociale domein i.o.v. de Raad voor de Kinderbescherming en diverse gemeenten.
  • Het vergroten van grip op het gemeentebrede takenpakket in samenhang met o.a. werkdruk en bestuurscultuur i.o.v. de gemeente Gouda.
  • De integrale ontwikkeling van organisaties en organisatieonderdelen in een combinatie van structuur, processen, cultuur en leiderschap i.o.v. diverse gemeenten, Arbeidsinspectie, Provincie Noord-Holland, Stichting LVO.
  • Het systemisch leren kijken naar verandering en ontwikkeling in diverse leiderschapsprogramma’s voor o.a. de ABD, Hogeschool Rotterdam, gemeente Gouda, GalanNxt, WagenaarHoes Organsatieadvies.