Advisering en begeleiding van complexe veranderingen.

Veranderkundige begeleiding in maatwerk trajecten

In veel gevallen is de advisering en begeleiding van complexe veranderingsprocessen natuurlijk maatwerk. Op basis van een zorgvuldige intake maken we in nauwe afstemming een concreet voorstel over hoe we het traject vormgeven.

We definiëren duidelijke mijlpalen om focus aan te brengen. Tegelijk is het oplossen van een weerbarstig vraagstuk zelden een rechte lijn van a naar b. We kijken steeds wat het effect is van gezette stappen en stellen waar nodig de route bij.

Onze rol in opdrachten varieert van externe sparringpartner, het begeleiden van specifieke interventies tot aan het intensief meewerken in de rol van programmamanager. We zijn een ‘thrusted advisor’ voor onze opdrachtgevers.

Systemische veranderconferentie

Regelmatig begeleiden we MT’s en veranderteams middels een zogenaamde ‘systemische veranderconferentie’. Centraal in deze conferenties staat de verander- of ontwikkelopgave waar het team zich voor gesteld ziet. In een veranderopstelling waarin alle betrokkenen deelnemen verbinden we deze opgave aan het ‘systemische DNA’ van de organisatie. Via deze methode onderzoeken we wat het echt van de organisatie en het leiderschap vraagt om succesvol te veranderen.

Een systemische veranderconferentie levert wezenlijke, soms ook confronterende, inzichten op over wat de organisatie, leiders en veranderaars te doen hebben. Deze inzichten vertalen we direct in de conferentie naar concrete vervolgstappen. Een systemische veranderconferentie kan onderdeel zijn van een groter traject maar ook eigenstandig worden vormgegeven.

Training ‘Systeemgericht begeleiden van veranderingen’

Voor programmamanagers, projectleiders, (beleids)adviseurs en organisatieprofessionals verzorgen we in-company een twee- of driedaagse training in het begeleiden van uitdagende veranderingen.

In een actieve mix van theorie en praktijk leren deelnemers met verschillende instrumenten te kijken naar en werken aan uitdagende verandervraagstukken. We maken o.a. gebruik van concepten uit het systeemdenken en systemisch werk, Theory U en verschillende veranderstrategieën. Alle deelnemers brengen een eigen vraagstuk of veranderopgave in en gaan naar huis met veel nieuwe inzichten en een concrete veranderaanpak.

Individuele Veranderboost!

Soms kan je als veranderaar of leider een extra impuls goed gebruiken. De resultaten zijn nog niet wat je voor ogen hebt, er is veel gedoe of je staat voor een belangrijke keuze. Dan helpen we je graag met een individuele veranderboost. In een ochtend of middag analyseren we de situatie, kijken naar het proces en mogelijk ook je eigen rol daarin. We creëren samen nieuw overzicht, energie en actie!