Realiseren van uitdagende maatschappelijke en organisatorische opgaven.

Uitdagende opgaven

DiaVentie adviseert bestuurders, management en veranderaars bij het realiseren van uitdagende opgaven. Onze ervaren adviseurs zijn gespecialiseerd in het begeleiden van complexe veranderingsprocessen; regelmatig over de grenzen van organisaties heen in ketens en netwerken.

Systeemgerichte benadering

We werken aan vraagstukken waar verschillende problemen, actoren en belangen bij elkaar komen. Uitdagingen waar boven- en onderstroom om gerichte aandacht vragen. Een systeemgerichte benadering is daarbij altijd het uitgangspunt waarbij we kijken naar het gehele krachtenveld.

Diagnose & Interventie

We analyseren en verdiepen om tot een diagnose te komen die recht doet aan de problematiek. Vandaaruit geven we in co-creatie met opdrachtgever en/of veranderteam de veranderaanpak en specifieke interventies vorm.

Leren & Ontwikkelen

Naast begeleiding van verandertrajecten neemt ook leren en ontwikkelen een belangrijke plek in binnen onze dienstverlening.

We delen onze opgedane kennis en praktijkervaring graag met leiders en veranderaars via maatwerktrainingen. Daarbij worden we ook regelmatig gevraagd door andere trainings- & adviesbureaus om onze specifieke expertise op het gebied van systemisch veranderen in te brengen in opleidingsprogramma’s bij hun klanten.

Publieke zaak telt!

DiaVentie is een netwerk-organisatie met zeer ruime ervaring in de publieke sector. Met onze expertise dragen we met veel plezier bij aan de maatschappelijke opgaven waar gemeenten, provincies, rijk, onderwijs & zorg zich voor gesteld zien.