Diensten Werkwijze Klanten Team

Klanten

Al 25 jaar thuis in publieke sector.

DiaVentie werkt door het hele land voor een breed spectrum aan klanten binnen de publieke sector. In de afgelopen jaren hielpen we o.a. bij het realiseren van de volgende veranderopgaven:

  • Het vergroten van het innovatievermogen in de asbest-sector i.o.v. het ministerie van SZW en het RIVM.
  • Het verminderen van agressie tegen hulpverleners i.o.v. het ministerie van J&V.
  • De transformatie van het sociale domein i.o.v. de Raad voor de Kinderbescherming en diverse gemeenten.
  • Het vergroten van grip op het gemeentebrede takenpakket in samenhang met o.a. werkdruk en bestuurscultuur i.o.v. de gemeente Gouda.
  • De integrale ontwikkeling van organisaties en organisatieonderdelen in een combinatie van structuur, processen, cultuur en leiderschap i.o.v. diverse gemeenten, Arbeidsinspectie, Provincie Noord-Holland, Stichting LVO.
  • Het systemisch leren kijken naar verandering en ontwikkeling in diverse leiderschapsprogramma’s voor o.a. de ABD, Hogeschool Rotterdam, gemeente Gouda, GalanNxt, WagenaarHoes Organsatieadvies.

Lees meer
over ons

Team

Zet met ons de volgende stap.

Neem contact op
Algemene Bestuursdienst (ABD)
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Centraal Instituut Beheer Gegevens (CIBG)
College voor de Rechten van de Mens
De Seizoenen Zorg
De Baak Trainingen
Dienst Sociale Zaken Noardwest Fryslân
Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V)
Dock 4 Advies
Galan Opleidingen
GalanNXT Advies
Gemeente Almere
Gemeente Apeldoorn
Gemeente Deventer
Gemeente Ede
Gemeente Hellendoorn
Gemeente Hellevoetsluis
Gemeente Gouda
Gemeente Opsterland
Gemeente ’s-Hertogenbosch
Gemeente Terschelling
Gemeente Oldambt
Gemeente Utrecht
Gemeente Vijfheerenlanden
Gemeente Winterswijk
Gemeente Zoetermeer
Gemeente Zwolle
Hanze Hogeschool
Immigratie & Naturalisatie Dienst (IND)
Ingrado Leerplicht & RMC
JS Consultancy
Kenter Infra
KWR Water
Melanchton middelbaar onderwijs
Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties
Ministerie van Financiën
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Ministerie van Sociale Zaken
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Modehuis Blok
College voor de Rechten van de Mens
Leeuwendaal Advies
OlmenEs Zorg
Orde voor Organisatiekundigen & Adviseurs
Philadelphia Zorg
PHOV Opleidingen
Provincie Noord-Holland
Quant Electronics
Raad voor de Kinderbescherming
RIEC Zeeland & MWB
Rijnconsult
Sansidor Testen, Inspectie en Certificatie
SBNS Bodemsanering Spoorwegen
Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
Starters4Communities
Stichting LVO middelbaar onderwijs
Stichting RKN Kostenmanagers
TAP Uitvaartzorg
Taskforce Onze Hulpverleners Veilig
Universiteit Leiden
Van Lee Management en Privacy advies
Vereniging Commissarissen & Toezichthouders EUR
VNG Realisatie
WagenaarHoes Organisatieadvies